ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Διευθυντής Υποκαταστήματος

CNP ΖΩΗΣ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού ομίλου CNP ASSURANCES, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Υποκαταστήματος για την Σύσταση και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικών προϊόντων CNP.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CNP ΖΩΗΣ

Η CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS LTD είναι μέλος του γαλλικού πολυεθνικού Ομίλου CNP ASSURANCES, με 160 χρόνια ιστορική παρουσία σε τρεις ηπείρους με πάνω από 35εκ. ασφαλισμένους. Η CNP ΖΩΗΣ, με πολυετή εμπειρία στον ελληνικό ασφαλιστικό χώρο, διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μια μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας, σοβαρών ασθενειών, προσωπικού ατυχήματος και αποταμίευσης σε ατομική και ομαδική βάση τα οποία δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της. Η Εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα της μέσω δικτύου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου, η δύναμη της CNP ASSURANCES, η ικανότητα, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και ο επαγγελματισμός των στελεχών αλλά και του δικτύου της Εταιρείας, αποτελούν εγγύηση για επιτυχία.

Η CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού ομίλου CNP ASSURANCES, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Υποκαταστήματος για την Σύσταση και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικών προϊόντων CNP.

Κύρια Καθήκοντα θέσης:

  • Στρατολόγηση Έμπειρων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ζωής.
  • Εκπαίδευση των προϊόντων, των μεθόδων πωλήσεων και στήριξη στην αγορά
  • Ευθύνη επίτευξη παραγωγικών στόχων του Υποκαταστήματος και της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ηλικία τουλάχιστον 30 ετών
  • Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τράπεζα της Ελλάδος)
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη
  • Γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@cnpgreece.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.