ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων

Dynamic Insurance Network (DIN)
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η DIN AGENTS με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναζητά ικανά, δραστήρια και δυναμικά άτομα για εργασία πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στην Αθήνα, για τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Dynamic Insurance Network (DIN)

Από το 2009 μέχρι και σήμερα με δυναμική και συνεχή ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες και ευρύ δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά. To όραμα της εταιρίας μας είναι να παρέχει άριστες ασφαλιστικές υπηρεσίες προς το δίκτυο των συνεργατών της προσφέροντάς τους χρήσιμα εργαλεία, αλλά και αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο διαχειριστικό κομμάτι της εργασίας τους. Μέσα σε άρτιες και τεχνολογικά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις παρέχει στο δίκτυο των συνεργατών της εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει τμήματα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων ( property, life ), τμήμα It και υποστηρίζεται από ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον για την άμεση ενημέρωση των συνεργατών. Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στον δεύτερο όροφο της εταιρίας φιλοξενεί τους In House συνεργάτες της. Η αξιοπιστία και η συνέπεια της DΙΝ δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια δυναμική καριέρα και πάνω από όλα για μια σίγουρη και ασφαλή συνεργασία! H DIN εξυπηρετεί αποκλειστικά συνεργάτες και όχι πελάτες.

Η DIN AGENTS με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναζητά ικανά, δραστήρια και δυναμικά άτομα για εργασία πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στην Αθήνα, για τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

 • Εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Μεσιτείας Ασφαλίσεων ή εταιρία συναφούς αντικειμένου
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄ (Επιθυμητό)
 • Ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγματεύσεων
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ * Άριστη γνώση του MS Office
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτά και προφορικά
 • Θετική στάση, στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση και λήψη αποφάσεων
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα θετικής επιρροής προς τους άλλους
 • Καθαρό Ποινικό Μητρώο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών

Προσφέρονται

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Παροχή κινητού και laptop
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου (προαιρετικά)
 • Συμμετοχή σε ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email: tantonogeorgos@gmail.com

Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια