ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων

InsuranceBeat.gr
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Insurancebeat S.A με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναζητά ικανά, δραστήρια και δυναμικά άτομα για εργασία πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στην Αθήνα, για τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ InsuranceBeat.gr

Στην InsuranceBeat.gr έχουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, μέσα από μια απλή – άμεση – αξιόπιστη ψηφιακή εμπειρία. Με την πρόσφατη είσοδό μας στο χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς και διαθέτοντας ως όπλα καινοτόμα τεχνολογικά μέσα, δημιουργήσαμε την πιο σύγχρονη μορφή ασφάλισης που μπορείτε να απολαύσετε με την επίσκεψή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα μας, καθώς παράλληλα εργαζόμαστε ώστε στο προσεχές χρονικό διάστημα να απολαμβάνετε και online εξυπηρέτηση. Η εταιρία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ασφαλίσεων όλων των κλάδων. Τα 2 υποκαταστήματα στις πόλεις των Ιωαννίνων και του Αγρινίου, σε συνδυασμό με το Κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, λειτουργούν με τον βέλτιστο τρόπο σε διάστημα μόλις 6 μηνών, δομήθηκαν ώστε να σας καθοδηγούν και να ενισχύουν τη μελλοντική ψηφιακή σας εξυπηρέτηση. Η αγάπη μας για τον ασφαλιστικό χώρο και η ανάγκη μας για συνεχή εξέλιξη, θέτουν το στόχο να αποτελέσουμε την πρώτη επιλογή στην online ασφάλιση. Σε εμάς μπορείτε να βρείτε όλους τους κλάδους ασφάλισης: • Αυτοκινήτου • Βοήθειας • Πυρός • Ζωής • Σκαφών • Μεταφορών • Νομική Προστασία • Αστική Ευθύνη • Υγείας • Προσωπικών ατυχημάτων • Τεχνικών Ασφαλίσεων • Ταξιδιωτικής Ασφάλισης • Μεταφορών

Η Insurancebeat S.A με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναζητά ικανά, δραστήρια και δυναμικά άτομα για εργασία πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στην Αθήνα, για τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

 • Εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Μεσιτείας Ασφαλίσεων ή εταιρία συναφούς αντικειμένου
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄ (Επιθυμητό)
 • Ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγματεύσεων
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ * Άριστη γνώση του MS Office
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτά και προφορικά
 • Θετική στάση, στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση και λήψη αποφάσεων
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα θετικής επιρροής προς τους άλλους
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αρμοδιότητες

Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών

Προσφέρονται

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός και bonus)
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Παροχή κινητού και laptop
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email: hr@insurancebeat.gr

Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια