ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων

Επιθεωρητή Πωλήσεων

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης της νέας στρατηγικής της στο Retail Business αναζητά έμπειρο στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Ευρώπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε το 1985 από ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Μακρόπουλο. Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο Περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία. Στον κλάδο Περιουσίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική κατέχει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος , ισχυρή θέση μεταξύ των αμιγώς ιδιωτικών Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, πρωταγωνιστεί στον κλάδο Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτου, ασκώντας συνετή πολιτική, αύξησε τη συμμετοχή του στο σύνολο της παραγωγής της. Το 1998 στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρώπη Ασφαλιστική εισήλθε, με μειοψηφική συμμετοχή, η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας, έμπρακτα, το κύρος και τη φερεγγυότητά της εταιρείας, όπως και την αναπτυξιακή της προοπτική. Στη θετική πορεία της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. συνέβαλλε καθοριστικά και η συνεργασία της με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημένους με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη Ασφαλιστική με το υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων. Η Ευρώπη Ασφαλιστική, παραμένει σταθερά μια κερδοφόρα ασφαλιστική εταιρεία, που αναπτύσσεται βασιζόμενη σε υγιείς βάσεις, εξασφαλίζοντας σε κάθε εταιρική χρήση υπερεπαρκή τεχνικά αποθέματα και περιθώρια φερεγγυότητας.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης της νέας στρατηγικής της στο Retail Business αναζητά έμπειρο στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

 • Ηλικία έως 50 ετών

 • Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση

 • Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με το business plan της Εταιρίας.

 • Καλή γνώση MS Office

Προφίλ υποψηφίου:

 • Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

 

Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, αυτοκίνητο, κλπ) αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση hr@europe-aega.gr