ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Γραμματέας

Κύρος Ασφάλειες
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το ασφαλιστικό Γραφείο Κύρος ζητά γραμματέα με γνώσεις υπολογιστών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύρος Ασφάλειες

Το ασφαλιστικό Γραφείο Κύρος ζητά γραμματέα με γνώσεις υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι να είναι κάτοικοι των περιοχών Ελευσίνας, Μαγούλας ή Ασπροπύργου.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο email: kyrosasf@otenet.gr