ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος για το τμήμα αποζημιώσεων & την εξυπηρέτηση πελατών

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ INSURANCE BROKERS
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers αναζητά υπάλληλο για την την στελέχωση του τμήματος αποζημιώσεων και την εξυπηρέτηση πελατών (back office).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ INSURANCE BROKERS

Την εποχή που η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα αναζητά την ταυτότητα της, ιδρύουμε την εταιρία μας που, με την πάροδο των ετών, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ασφαλιστικό χώρο. 1970 Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’70, την εποχή που οι αλλαγές στον ασφαλιστικό χώρο είναι ραγδαίες, συμμετέχουμε στις εξελίξεις μέσα από τα συλλογικά όργανα. Παράλληλα φροντίζουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών που αποτέλεσμα έχει την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας και την σημαντική αύξηση της παραγωγής μας. Την φιλοσοφία μας αυτή της εκπλήρωσης στο ακέραιο των προσδοκιών των ασφαλιζομένων δεν εγκαταλείψαμε από τότε ποτέ. 1978 Αναλαμβάνουμε τη γενική πρακτόρευση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών για όλη την Ελλάδα και ιδρύουμε πρακτορεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 1980 Επεκτείνουμε την δραστηριότητα της επιχείρησής μας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, πλέον περιλαμβανομένου και του κλάδου ζωής. 1988 Ως ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), πρωτοστατούμε στην κατοχύρωση του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων, που τελικά επιτελείται με τον Ν. 2170/93. 1993 Πέρα από τα καθιερωμένα άλλων εποχών και αναζητώντας νέες ιδέες και προσανατολισμούς, τελείως ανεξάρτητοι, λειτουργούμε ως Μεσίτες Ασφαλίσεων (Insurance Brokers). Τον ρόλο μας αυτόν υπηρετούμε απόλυτα και με επιτυχία μέχρι σήμερα. 2000 Στο πλαίσιο των επερχόμενων εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά, συμμετέχουμε στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αλλαγή της εθνικής μας νομοθεσίας και την εναρμόνιση της στις κοινοτικές οδηγίες. Πρωτοστατούμε στην εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των διαμεσολαβούντων στις ασφαλίσεις προσώπων με σκοπό την προστασία του ασφαλιζόμενου καταναλωτή. 2012 Η μακρόχρονη παρουσία μας ενισχύει και επιβεβαιώνει την άριστη φήμη μας στον ασφαλιστικό χώρο. Παραδίδοντας την σκυτάλη στην νέα γενιά, προσαρμοζόμαστε στις μεγάλες αλλαγές και τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν τόσο η νέα τεχνολογία όσο και η μεγιστοποίηση και η πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού κινδύνου. 2015… Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που πλέον προσφέρει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκσυγχρονίζουμε την εταιρεία μας που αποκτά πιο ευέλικτη μορφή και μετατρέπεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Η Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers αναζητά υπάλληλο για την την στελέχωση του τμήματος αποζημιώσεων και την εξυπηρέτηση πελατών (back office).

Προδιαγραφές θέσης εργασίας:

 • Διαχείριση Ζημιών, κυρίως Ομαδικών συμβολαίων, συμβολαίων Υγείας και ατομικών ασφαλίσεων (αυτοκίνητο, προσωπικό ατύχημα) και μεταφορών.
 • Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με ασφαλιστικές εταιρίες για τον γρήγορο και δίκαιο διακανονισμό των ζημιών.
 • Εξυπηρέτηση πελατών για όλο το διάστημα, από την αναγγελία της ζημιάς έως την τελική διεκπεραίωση αυτής.
 • Υποστήριξη ασφαλιστικών εργασιών σχετικών με τους κλάδους διαχείρισης ζημιών: έκδοση προσφορών, καταχώρηση αιτήσεων, παρακολούθηση συμβολαίων και τροποποιήσεων.

Ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται:

 • Εργασιακή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, τουλάχιστον 3 ετών, με προϋπηρεσία σε τμήμα αποζημιώσεων.
 • Άριστη γνώση των πρακτικών διαχείρισης και διακανονισμού ζημιών και του νομικού πλαισίου που διέπει τις αποζημιώσεις.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες και επικοινωνιακά προσόντα.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογικών συστημάτων και εφαρμογών (ΙΤ) και MS Office (Word, Excel).
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση ασφαλιστικού υπαλλήλου (ως προβλέπεται από το Ν4583/2018).
 • Επιθυμητή τριτοβάθμια μόρφωση θετικής κατεύθυνσης.

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων.
 • Προοπτικές εξέλιξης και συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@xirogiannopoulos.gr