ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Αθήνα

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Αθήνα

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Αθήνα
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Συγκρότημα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, IONIOS NEW AGENCY Α.Ε. Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε., και Μ2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο στέλεχος, προκειμένου να ενταχθεί ως Επιθεωρητής-τρια στην Δ/νση Πωλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Αθήνα

Το Συγκρότημα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, IONIOS NEW AGENCY Α.Ε. Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της R&Q>Accredited Insurance Europe στην Ελλάδα και Μ2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. που εκπροσωπεί αποκλειστικά την Accelerant Insurance (Europe) στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο στέλεχος, προκειμένου να ενταχθεί ως Επιθεωρητής-τρια στην Δ/νση Πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης:

 • Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών, στους επιχειρηματικούς κλάδους που δραστηριοποιείτε το Συγκρότημα Επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση Παροχών & Εκπτώσεων.
 • Διαχείριση & Εποπτεία Δικτύου Διανομής.
 • Υλοποίηση Στόχων Πωλήσεων & Ανάπτυξης Παραγωγής.
 • Παρακολούθηση & Follow up για τη βελτιστοποίηση ικανοποίησης & εξυπηρέτησης των Συνεργατών.
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων.

Προφίλ Υποψηφίου-ας

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή γραφείο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
 • Καλή Γνώση H/Y.
 • Οργανωτικές & Διοικητικές ικανότητες, με ομαδικό πνεύμα.
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αναλυτική & κριτική σκέψη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Επιπέδου A’ & Επαναπιστοποίησης).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους.

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές + μπόνους.
 • Ένα δυναμικό, δημιουργικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email careers@aegeaninsurance.gr σημειώνοντας την περιγραφή θέσης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ στο θέμα του. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.