ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

για Ασφαλιστική εταιρεία

Ζητείται Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ασφαλιστική εταιρεία ζητά ασφαλιστή με εμπειρία στο χώρο και άδεια συντονιστή για τη θέση Διευθυντή Καταστήματος στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητείται Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Ασφαλιστική εταιρεία ζητά ασφαλιστή με εμπειρία στο χώρο και άδεια συντονιστή για τη θέση Διευθυντή Καταστήματος στη Θεσσαλονίκη.

Για αποστολή βιογραφικών στο sp.peig@gmail.com