Ασφαλιστικές Ειδήσεις

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Ισχυρή κερδοφορία και το 9μηνο του 2015

Ι. Χατζηιωσήφ

Ι. Χατζηιωσήφ

Ο Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας την κερδοφόρο πορεία της και κατά το 9μηνο του 2015, παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών μετά από φόρους, ύψους 12 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον λόγω και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατόρθωσε να αυξήσει την κερδοφορία της και να συνεχίσει απρόσκοπτα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους Συνεργάτες και στους πελάτες τους.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (καθαρά ασφάλιστρα πλέον δικαιώματα συμβολαίων) για το 9μηνο του 2015, διαμορφώθηκε στο ύψος των 95,4 εκατ. ευρώ, έναντι 103,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η μείωση των ασφαλίστρων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων όπου η μείωση ανήλθε σε 19% περίπου και οφείλεται στον πρωτοφανή ανταγωνισμό και την προσπάθεια μέρους της αγοράς για ανακατανομή μεριδίων. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική αγορά στον Κλάδο Αυτοκινήτων κατά την ίδια περίοδο, εξακολουθεί να κινείται πτωτικά (-15%).

Στους λοιπούς Κλάδους Ζημιών σημειώνεται αύξηση 5% περίπου ενώ στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, που αποτελεί το 30% των συνολικών ασφαλίστρων της Εταιρείας, το ύψος του χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να παραμένει αμετάβλητο.

Αντίστοιχα, το σύνολο των αποζημιώσεων για την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε σε 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 66 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Επίσης, κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα σημείωσε αύξηση κατά 10% περίπου.

Η συνέχιση της στρατηγικής λειτουργικής κερδοφορίας και κατά το 9μηνο του 2015, συνέβαλε στην αύξηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας η οποία διαμορφώνεται στο ύψος των 107 εκατ. ευρώ περίπου από 89 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τους κανόνες φερεγγυότητας.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται πριν το τέλος του έτους η προετοιμασία για την πλήρη και έγκαιρη εναρμόνιση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency ΙΙ, από την 1.1.2016.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση έργων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των Συνεργατών, με έμφαση στην αυτοματοποίηση των εργασιών, καθώς και η εισαγωγή καινοτόμων ανταγωνιστικών προγραμμάτων που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ασφαλιστική ανάγκη και προάγουν τη δημιουργία ποιοτικών χαρτοφυλακίων.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΑΤΕ Ασφαλιστική: Ισχυρή κερδοφορία και το 9μηνο του 2015! https://www.insurancedaily.gr/ate-asfalistiki-ischyri-kerdoforia-ke-to-9mino-tou-2015/